Zakład Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o.o.

AKTUALNOŚCI


Warto wiedziećInstrukcja_użytkowania_EBOK.pdf (1.40 MB)
EBOK_1-1_Rejestracja nowego użytkownika_www.pdf (1.97 MB)
 Informacja dotycząca odczytu wodomierzy.pdf (275.49 KB)
 Zasady rozpatrywania reklamacji.pdf (55.07 KB)
ZUK Kunice - Ogólne warunki umowy 2024r..pdf (340.51 KB)
Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie informuję, że Zakład Usług Komunalnych w Kunicach z siedzibą w Jaśkowicach Legnickich przygotował umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków dla Tych z Państwa, którzy wyrazili zgodę na przeniesienie danych osobowych i wypełnili wniosek o zawarcie umowy.

W najbliższych dniach tj. w piątek (30.07.2021) i w poniedziałek (02.08.2021) pracownicy ZUK Kunice będą roznosili przygotowane umowy w poszczególnych miejscowościach :
Osoby, których pracownicy nie zastaną w domu będą mogły odebrać umowę w świetlicy wiejskiej wg poniższego harmonogramu :

Miejsce odbioru umowy

Data i godz.

Mieszkańcy sołectwa

 

Świetlica Wiejska w Grzybianach

Wtorek 03.08. br

Godz. 16.30-18.30

Dla mieszkańców Grzybian

Siedziba Spółki ZUK Jaśkowice Legnickie 49

Wtorek 03.08 br

Godz. 16.30-18.30

Dla mieszkańców Jaśkowic Legnickich

Świetlica Wiejska w Ziemnicach

 

Środa 04.08 br

Godz. 16.30-18.30

Dla mieszkańców ZiemnicUwaga:
Jeżeli nie będą mogli Państwo skorzystać z powyższych propozycji, Zakład Usług Komunalnych w Kunicach zaprasza na podpisanie umowy do siedziby spółki w Jaśkowicach Legnickich nr 49, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Dodatkowe informacje : 519-424-580

Prezes zarządu
Robert Chruściel


Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie informuję, że Zakład Usług Komunalnych w Kunicach z siedzibą w Jaśkowicach Legnickich przygotował umowy na odprowadzanie ścieków dla Tych z Państwa, którzy wyrazili zgodę na przeniesienie danych osobowych i wypełnili wniosek o zawarcie umowy.

W najbliższych dniach tj. od poniedziałku (26.07.2021) do wtorku (27.07.2021) pracownicy ZUK Kunice będą roznosili przygotowane umowy w poszczególnych miejscowościach :
Osoby, których pracownicy nie zastaną w domu będą mogły odebrać umowę w świetlicy wiejskiej wg poniższego harmonogramu :

Miejsce odbioru umowy

Data i godz.

Mieszkańcy sołectwa

 

Świetlica Wiejska w Szczytnikach Nad Kaczawą

Środa 28.07 br

Godz. 16.30-18.30

Dla mieszkańców Szczytnik Nad Kaczawą

Świetlica Wiejska w Spalonej

Czwartek 29.07 br

Godz. 16.30-18.30

Dla mieszkańców Spalonej

Świetlica Wiejska w Rosochatej

 

Czwartek 29.07 br

Godz. 16.30-18.30

Dla mieszkańców RosochatejUwaga:
Jeżeli nie będą mogli Państwo skorzystać z powyższych propozycji, Zakład Usług Komunalnych w Kunicach zaprasza na podpisanie umowy do siedziby spółki w Jaśkowicach Legnickich nr 49, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Dodatkowe informacje : 519-424-580

Prezes zarządu
Robert Chruściel

Szanowni Mieszkańcy,
Uprzejmie informuję, że Zakład Usług Komunalnych w Kunicach z siedzibą w Jaśkowicach Legnickich przygotował umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla Tych z Państwa, którzy wyrazili zgodę na przeniesienie danych osobowych i wypełnili wniosek o zawarcie umowy.

W najbliższych dniach tj. od czwartku ( 22.07 br) do piątku ( 23.07 br) pracownicy ZUK Kunice będą roznosili przygotowane umowy w poszczególnych miejscowościach :
Osoby, których pracownicy nie zastaną w domu będą mogły odebrać umowę w świetlicy wiejskiej wg poniższego harmonogramu :

Miejsce odbioru umowy

Data i godz.

Mieszkańcy sołectwa

 

Świetlica Wiejska w Piotrówku

Poniedziałek 26.07 br

Godz. 16.30-18.30

Dla mieszkańców Piotrówka

Świetlica Wiejska w Pątnowie Legnickim

Poniedziałek 26.07 br

Godz. 16.30-18.30

Dla mieszkańców Pątnowa LegnickiegoUwaga:
Jeżeli nie będą mogli Państwo skorzystać z powyższych propozycji, Zakład Usług Komunalnych w Kunicach zaprasza na podpisanie umowy do siedziby spółki w Jaśkowicach Legnickich nr 49, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Dodatkowe informacje : 519-424-580

Prezes zarządu
Robert Chruściel

Szanowni Mieszkańcy,
Uprzejmie informuję, że Zakład Usług Komunalnych w Kunicach z siedzibą w Jaśkowicach Legnickich przygotował umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla Tych z Państwa, którzy wyrazili zgodę na przeniesienie danych osobowych i wypełnili wniosek o zawarcie umowy.

W środę ( 21.07 br) pracownicy ZUK Kunice będą roznosili przygotowane umowy w miejscowości Miłogostowice

Osoby, których pracownicy nie zastaną w domu będą mogły odebrać umowę w świetlicy wiejskiej wg poniższego harmonogramu :

Miejsce odbioru umowy

Data i godz.

Mieszkańcy sołectwa

 

Świetlica Wiejska w Miłogostowicach

Piątek 23.07 br

Godz. 16.30-18.30

Dla mieszkańców MiłogostowicUwaga:
Jeżeli nie będą mogli Państwo skorzystać z powyższych propozycji, Zakład Usług Komunalnych w Kunicach zaprasza na podpisanie umowy do siedziby spółki w Jaśkowicach Legnickich nr 49, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Dodatkowe informacje : 519-424-580

Prezes zarządu
Robert Chruściel

Szanowni Mieszkańcy,
Uprzejmie informuję, że Zakład Usług Komunalnych w Kunicach z siedzibą w Jaśkowicach przygotował umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla Tych z Państwa, którzy wyrazili zgodę na przeniesienie danych osobowych i wypełnili wniosek o zawarcie umowy.

W najbliższych dniach tj. od poniedziałku ( 19.07 br) do wtorku ( 20.07 br) pracownicy ZUK Kunice będą roznosili przygotowane umowy w poszczególnych miejscowościach:
Osoby, których pracownicy nie zastaną w domu będą mogły odebrać umowę w świetlicy wiejskiej wg poniższego harmonogramu :

Miejsce odbioru umowy

Data i godz.

Mieszkańcy sołectwa

 

Świetlica Wiejska w Bieniowicach

Środa 21.07 br

godz.16.30-18.30

Dla mieszkańców Bieniowic

GOKiS w Kunicach

Środa 21.07 br

Godz.16.30-18.30

Dla mieszkańców Kunic

Świetlica Wiejska w Golance Górnej pod wiatą

Czwartek 22.07 br

Godz. 16.30-18.30

Dla mieszkańców Golanki Górnej

Świetlica Wiejska w Szczytnikach Małych

Czwartek 22.07 br

Godz.16.30-18.30

Dla mieszkańców Szczytnik Małych

 Uwaga:
Jeżeli nie będą mogli Państwo skorzystać z powyższych propozycji, Zakład Usług Komunalnych w Kunicach zaprasza na podpisanie umowy do siedziby spółki w Jaśkowice nr 49, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Dodatkowe informacje : 519-424-580.

Prezes zarządu
Robert Chruściel

Szanowni Mieszkańcy,
Uprzejmie informujemy, iż od dnia 25-06-2021 r. dokonywane będą odczyty wodomierzy. W związku z tym pojawi się u Państwa upoważniona przez Zakład Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o. o. osoba, która dokona odczytu wodomierza. Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020 poz. 2028), osoba uprawniona będzie okazywała się legitymacją oraz upoważnieniem wydanym przez Zakład Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o.o., których wzór prezentujemy poniżej.
Po okazaniu legitymacji oraz upoważnienia, osoby reprezentujące przedsiębiorstwo są uprawnione do wstępu na teren nieruchomości lub obiektu w celu dokonania odczytu wskazań wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody.

Prezes zarządu
Robert Chruściel

załączniki:
wzór legitymacji (179KB)
wzór upoważnienia pracownika ZUK Kunice (454KB)
Od 25 czerwca 2021 roku wszelkie zadania związane z zaopatrzeniem mieszkańców gminy w wodę i odprowadzanie ścieków realizuje Zakład Usług Komunalnych w Kunicach, którego jedynym właścicielem jest Gmina Kunice.

Jak zawrzeć umowę z Zakładem Usług Komunalnych?
Wystarczy przekazać do Zakładu Usług Komunalnych podpisany wniosek o zawarcie umowy oraz zgodę na pozyskanie danych osobowych od dotychczasowego operatora – firmy HEMIZ-BIS Sp. z o.o. w Prochowicach. Przez kolejne kroki przeprowadzą Państwa pracownicy ZUK Kunice.
Zarząd Spółki, mając na uwadze problemy logistyczne, które dotyczą zwłaszcza osób starszych deklaruje, po uprzednim kontakcie telefonicznym na numer 519-424-580, dostarczenie dla takich osób wniosków o zawarcie umowy celem ich podpisania a następnie przygotowanie i doręczenie umów.

Prezes zarządu
Robert Chruściel

załączniki:
informacja - plik PDF
Wniosek o podpisanie umowy - wersja do druku (word)
Zgoda na przekazanie danych osobowych - wersja do druku (word)
Klauzula ochrony danych osobowych - plik PDF

Dokumenty do pobrania:
Stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków (217KB)
POSTANOWIENIE WR.RZT.70.207.2021 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Uchwała Nr XXIX_192_21 Rady Gminy w Kunicach z dnia 24 czerwca 2021 r
Uchwała Nr XXX_196_21 Rady Gminy w Kunicach z dnia 27 lipca 2021 r
Uchwała nr XXXVIII 247 22 Rady Gminy w Kunicach z dnia 28 lutego 2022.pdf (519.94 KB)

Regulamin – Uchwała Nr XXXII/206/21 z dnia 27 września 2021 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kunice
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody
ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
ROZPORZADZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ZEGLUGI SRODLADOWEJ z dnia 27 lutego w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Regulamin Uchwała Rady Gminy Kunice nr III/17/18 z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kunice
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków