Zakład Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o.o.

AKTUALNOŚCI


Ceny woda i ścieki


15/11/2023

Obowiązujące ceny wody, ścieków oraz abonamentów od 15.11.2023r.pdf (91.14 KB)Stawki opłaty abonamentowej przedstawione są w pliku do pobrania poniżej:
Stawki opłaty abonamentowej 
Decyzja WR.RZT.70.207.2021 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 31 maja 2021 r..pdf (1.93 MB)
Sprostowanie WR.RZT.70.207.2021 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2021 r..pdf (80.86 KB)
slowniczek_grup_taryfowych.pdf
 
Dopłaty:
Uchwała nr XXXVIII 247 22 Rady Gminy w Kunicach z dnia 28 lutego 2022.pdf (519.94 KB)
Uchwała nr XXXV 231 22 Rady Gminy Kunice z dnia 21 stycznia 2022 r..pdf (381.31 KB)
Uchwała nr XXIX 192 21 Rady Gminy Kunice z dnia 24 czerwca 2021 r..pdf (326.59 KB)

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków:
Uchwała nr XXXIV_224_21 Rady Gminy Kunice z dnia 30 grudnia 2021 r..pdf (244.98 KB)
Uchwała nr XXXII 206 21 Rady Gminy Kunice z dnia 27 września 2021r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kunice.pdf (784.23 KB)
Uchwała nr XXX_199_21 Rady Gminy Kunice z dnia 27 lipca 2021 r..pdf (783.95 KB)
Uchwała nr III 17 18 Rady Gminy Kunice z dnia 21 grudnia 2018 r..pdf (389.37 KB)
Uchwała nr II 11 18 Rady Gminy Kunice z dnia 30 listopada 2018 r..pdf (482.84 KB)


Informacja o przydatności wody do spożycia