Zakład Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o.o.

AKTUALNOŚCI


CENNIK, TARYFY


Zakład Usług Komunalnych w Kunicach Sp. zo.o. uprzejmie informuje, iż dnia 17 czerwca 2021r. w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. 2020, poz.2028 ze zm.), opublikowana została decyzja nr WR.RZT.70.207.2021 (załącznik nr 1) w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kunice na okres 18 miesięcy, która wchodzi w życie od dnia 25 czerwca 2021 r.

Informujemy również, że Rada Gminy Kunice podjęła uchwałę nr XXXV/231/22 z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie dopłaty do ceny wody i ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Ustalono dopłaty do:

  1. ceny 1 m3 wody dla odbiorców usług zaliczonych do taryfowych grup odbiorców usług: W1, W2, W3 i W4, w wysokości 4,00 zł brutto
  2. ceny 1 m3 ścieków dla odbiorców usług zaliczonych do taryfowych grup odbiorców usług: K1, K2, K3 i K4, w wysokości 4,00 zł brutto
  3. opłaty abonamentowej dla odbiorców usług zaliczonych do taryfowych grup odbiorców usług: W1, W2, W3 i W4, w wysokości 2,70 zł
  4. opłaty abonamentowej dla odbiorców usług zaliczonych do taryfowych grup odbiorców usług: K1, K2, K3 i K4, w wysokości 2,70 zł brutto
Cena za 1m3 wody w miejscowościach: Grzybiany, Kunice, Pątnów Legnicki (dawna Kolonia Pątnów) oraz Ziemnice po dopłatach dla gospodarstw domowych wynosi: 6,22 zł brutto
Cena za 1m3 wody w pozostałych miejscowościach Gminy Kunice pozostaje bez zmian i wynosi 5,16 zł brutto.
Cena 1 m3 ścieków dla wszystkich miejscowości Gminy Kunice po dopłacie wynosi 9,29 zł brutto.

Stawki opłaty abonamentowej przedstawione są w pliku do pobrania poniżej:
Stawki opłaty abonamentowej 
Decyzja WR.RZT.70.207.2021 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 31 maja 2021 r..pdf (1.93 MB)
Sprostowanie WR.RZT.70.207.2021 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2021 r..pdf (80.86 KB)
slowniczek_grup_taryfowych.pdf
 
Dopłaty:
Uchwała nr XXXVIII 247 22 Rady Gminy w Kunicach z dnia 28 lutego 2022.pdf (519.94 KB)
Uchwała nr XXXV 231 22 Rady Gminy Kunice z dnia 21 stycznia 2022 r..pdf (381.31 KB)
Uchwała nr XXIX 192 21 Rady Gminy Kunice z dnia 24 czerwca 2021 r..pdf (326.59 KB)

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków:
Uchwała nr XXXIV_224_21 Rady Gminy Kunice z dnia 30 grudnia 2021 r..pdf (244.98 KB)
Uchwała nr XXXII 206 21 Rady Gminy Kunice z dnia 27 września 2021r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kunice.pdf (784.23 KB)
Uchwała nr XXX_199_21 Rady Gminy Kunice z dnia 27 lipca 2021 r..pdf (783.95 KB)
Uchwała nr III 17 18 Rady Gminy Kunice z dnia 21 grudnia 2018 r..pdf (389.37 KB)
Uchwała nr II 11 18 Rady Gminy Kunice z dnia 30 listopada 2018 r..pdf (482.84 KB)


Informacja o przydatności wody do spożycia