Zakład Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o.o.

AKTUALNOŚCI


CENNIK - USŁUGICENNIK USŁUG świadczonych przez ZUK w Kunicach Sp. z o.o. niezawartych w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujący od dnia 01.06.2023 r.

 
UsługaJednostkaCena netto 

 Cena brutto                                                       
1. Czyszczenie kanalizacji 

1.1 Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji pojazdem specjalistycznym MAN WUKO dwufunkcyjny pojemność 10m3 ścieki / 1,5 m3 woda                                                                                                                             1 rgb           1 km 430,00 zł
   4,60 zł
 464,40 zł
     4,97 zł
2. Wywóz nieczystości płynnych

2.1. Wywóz wraz z zagospodarowaniem nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Kunice pojemność max beczki 10m3

 zł/m3 35,00 zł  37,80 zł
3. Montaż /wymiana /plombowanie liczników pomiarowych i nakładek radiowych  

3.1 Montaż wodomierza głównego  usługa  - zł - zł
3.2 Montaż podlicznika DN 15/20 na wodę bezpowrotnie zużytą  usługa    166,67 zł                             180,00 zł
3.3 Montaż podlicznika DN 15/20 z nakładką radiową na wodę bezpowrotnie zużytą  usługa 259,26 zł  280,00 zł
3.4 Montaż nakładki radiowej na podlicznik DN 15/20 na wodę bezpowrotnie zużytą usługa 157,41 zł   170,00 zł
3.5 Plombowanie wodomierza usługa 46,30 zł  50,00 zł
4. Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

4.1 Kalukacja indywidualna na podstawie projektu uzgodnionego z ZUK w Kunicach Sp. z o.o.         wycena
5. Opłaty związane z przerwani i przywróceniem wody                                                                                                                                 
5.1 Odcięcie wody w związku z zadłużeniem odbiorcy                                                                                                                                          usługa - zł - zł
5.2 Ponowne przywrócenie dostaw wody po uregulowaniu należności przez odbiorcę                         usługa
500,00 zł
 
 615,00 złCennik usług 2023.pdf (1.18 MB)