Zakład Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o.o.

AKTUALNOŚCI
ZUK to Zakład Usług Komunalnych w Kunicach spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Jaśkowicach Legnickich 49.

Jesteśmy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, które z dniem 02.06.2021 r. na czas nieokreślony dostało zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kunice.

Do miejscowości takich jak: Ziemnice, Kunice i Grzybiany dostarczamy wodę i odprowadzamy ścieki. Pozostałe miejscowość z terenu Gminy Kunice obsługujemy w zakresie odprowadzania ścieków.

Do obowiązków ZUK należy również, po złożeniu odpowiedniego wniosku, wydawanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej albo uzasadnienia odmowy ich wydania.

WŁADZE SPÓŁKI:

Rada Nadzorcza
Krzysztof Strynkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dariusz Sobotkiewicz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Kajetan Bator - sekretarz Rady Nadzorczej

Zarząd
Izabela Wańkowicz - Prezes Zarządu