Zakład Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o.o.

AKTUALNOŚCI


Cennik usług ZUK Kunice


Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. świadczy usługi w następującym zakresie:

1.Wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na sieci i przyłączach.
2.Usług usuwania awarii wod.-kan. dla odbiorców indywidualnych i firmowych.
3.Udrażniania kanalizacji grawitacyjnej zewnętrznej za pomocą specjalistycznego urządzenia.
4.Wykonawstwa sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, wymiany/ montażu wodomierzy.
5.Doradztwa technicznego związanego z tematyka wodno-kanalizacyjną,


Zaintersowanych prosimy o kontakt:

telefon do biura: 519 424 580
mail: biuro@zukkunice.pl

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i korzystania z naszych usług.