Zakład Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o.o.

AKTUALNOŚCI


PLIKI DO POBRANIA


UMOWA:

ZUK Kunice - Wniosek o zawarcie umowy 2024r..pdf (137.62 KB)
ZUK Kunice - Klauzula ochrony danych osobowych 2024r..pdf (79.40 KB)
ZUK Kunice- Zgoda na przekazanie i przetwarzanie danych osobowych 2024r..pdf (123.70 KB)
ZUK Kunice- Oświadczenie dot. zgody na komunikację elektroniczną 2024r..pdf (33.44 KB)
ZUK Kunice- Oświadczenie o akceptacji na wysyłanie faktur i komunikację przez E-BOK 2024r..pdf (166.96 KB)
ZUK Kunice - Ogólne warunki umowy 2024r..pdf (340.51 KB)

WNIOSKI:
Wniosek o wydanie WPS.pdf (131.21 KB)
Wniosek o aktualizacje WPS.pdf (130.79 KB)
Wniosek o wydanie informacji dot. mozliwosci dostarczenia wody-odbioru sciekow.pdf (165.37 KB)
Wniosek o przystapienie do wykonania przylacza sieci wodociagowej i-lub kanalizacyjnej.pdf (99.85 KB) 
Wniosek o wydanie pozwolenia na zamontowanie podlicznika ogrodowego.pdf (161.19 KB) 
Wniosek o wydanie protokołu odbioru końcowego.pdf (162.00 KB)

AKTY PRAWNE:
Decyzja WR. RZT.70.102.2022 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z 10 października 2022 r..pdf (3.70 MB)
Uchwała Nr XLVI.309.22 z 24.11.2022 r. w sprawie dopłat do cen wody i odprowadzanych ścieków .pdf (219.78 KB) 
USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.pdf (456.10 KB)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.pdf (142.13 KB)


ARCHIWUM:
Decyzja WR.RZT.70.207.2021 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 31 maja 2021 r..pdf (1.93 MB)
Sprostowanie WR.RZT.70.207.2021 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2021 r..pdf (80.86 KB)
Postanowienie WR.RET.070.611.2018PK Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.pdf (53.96 KB)
Uchwała nr XXXVIII 247 22 Rady Gminy w Kunicach z dnia 28 lutego 2022.pdf (519.94 KB)
Uchwała nr XXXV 231 22 Rady Gminy Kunice z dnia 21 stycznia 2022 r..pdf (381.31 KB)
Uchwała nr XXXIV_224_21 Rady Gminy Kunice z dnia 30 grudnia 2021 r..pdf (244.98 KB)
Uchwała nr XXXII 206 21 Rady Gminy Kunice z dnia 27 września 2021r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kunice.pdf (784.23 KB)
Uchwała nr XXX_199_21 Rady Gminy Kunice z dnia 27 lipca 2021 r..pdf (783.95 KB)
Uchwała nr XXIX 192 21 Rady Gminy Kunice z dnia 24 czerwca 2021 r..pdf (326.59 KB)
Uchwała nr III 17 18 Rady Gminy Kunice z dnia 21 grudnia 2018 r..pdf (389.37 KB)
Uchwała nr II 11 18 Rady Gminy Kunice z dnia 30 listopada 2018 r..pdf (482.84 KB)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków.pdf (127.93 KB)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.pdf (237.29 KB)
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopat.pdf (334.97 KB)