Zakład Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o.o.

AKTUALNOŚCI


01-01-2023r.

Stawki opłat za dostawę wody i odbiór ścieków obowiązujące od 01-01-2023r.


NOWE TARYFY

  

Uchwała nr XLVI-309-22 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie dopłat do cen wody i odprowadzanych ścieków.pdf (520.31 KB)
Decyzja WR. RZT.70.102.2022 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z 10 października 2022 r..pdf (3.70 MB)
Ceny wody i ścieków z dopłatami obow. od 25.06.2021 do 14.11.2022.pdf (530.80 KB)


  Decyzja WR. RZT.70.102.2022.pdf (3.70 MB) 

 

Szanowni Mieszkańcy Ziemnic i Grzybian,

 

Zakład Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o. o. zawiadamia , że w dniu18.10.2022 r. tj. wtorek z powodu prac konserwacyjnych na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody od godziny 8.00 do 10.30w miejscowościach Ziemnice i Grzybiany.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

 

PREZES ZARZĄDU

Małgorzata Jawor