Zakład Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o.o.

AKTUALNOŚCI


KONTAKTZakład Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o.o.

KRS 0000904079
NIP 691 25 55 050
Jaśkowice Legnickie 49
59-216 Kunice

Sekretariat

tel.: 519 424 580
email: biuro@zukkunice.pl
czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00

Opłaty, rozliczenia i odczyty wodomierzy - numer do biura
tel. 519 424 582
email: faktury@zukkunice.pl
czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00

Numer do inkasentki z rejonu 
Bieniowice, Miłogostowice, Pątnów Legnicki, Spalona, Szczytniki nad Kaczawą, Golanka Dolna, Golanka Górna, Szczytniki Małe
tel. 519 424 576

Numer do inkasentki z rejonu 
Ziemnice, Kunice, Grzybiany, Rosochata, Jaśkowice Legnickie, Piotrówek
tel. 519 424 587

Kierownik ds. technicznych i eksploatacji sieci wodno-kanalizacyjnej
tel.: 512 567 166

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne
tel.: 519 424 581

Awarie
email: awarie@zukkunice.pl

Skargi
email: skargi@zukkunice.pl

Inspektor ochrony danych
Karolina Brzezińska-Betlejewska
email: iodo.brzezinska@op.pl