Zakład Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o.o.

AKTUALNOŚCI


PRACA W ZUK KUNICEZakład Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o.o. w Jaśkowicach Legnickich ogłasza nabór na stanowisko:

ELEKTRYK - MONTER SIECI WODOCIAGOWO - KANALIZACYJNEJ

Twój zakres obowiązków:

-  wykonywanie przeglądów i bieżących konserwacji urządzeń elektrycznych, przepompowni ścieków,
- usuwanie awarii i usterek w pracy urządzeń elektrycznych i przepompowni ścieków,
- rozpoznawanie awarii i zakłoceń w ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków,
- usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Nasze wymagania:

- wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne (elektryczne),
- doświadczenie w konserwacji oraz naprawach instalacji elektrycznych,
- umiejętność samodzielnego diagnozowania usterek oraz określania przyczyn awarii maszyn i urządzeń,
- mile widziane prawo jazdy kat. B,
- umiejętność pracy w zespole,
- skrupulatność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

 Oferujemy:
- zatrudnienienie na podstawie umowy o pracę.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: biuro@zukkunice.pl lub drogą korespondencyjną na adres siedziby firmy:

Zakład Usług Komunalnych w Kunicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Jaśkowice Legnickie 49
59-216 Kunice

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty. 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Informujemy, że Administratorem danych jest Zakład Usług Komunalnych w Kunicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  Jaśkowice Legnickie 49, 59-216 Kunice. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).