Zakład Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o.o.

AKTUALNOŚCI


WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW

Uchwała nr XLVI-309-22 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie dopłat do cen wody i odprowadzanych ścieków.pdf (520.31 KB)
Decyzja WR. RZT.70.102.2022 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z 10 października 2022 r..pdf (3.70 MB)
Ceny woda i ścieki okres 25.06.2021 do 14.11.2022.pdf (523.45 KB)

umowa z nowymi regulacjami.pdf (298.09 KB)
oswiadczenie i pełnomocnictwo.pdf (196.66 KB)
porozumienie.doc (31.00 KB)
pełnomocnictwo.doc (25.50 KB)
odstąpienie od umowy.docx (12.03 KB)
porozumienie rozwiązujące umowę.doc (27.50 KB)