Zakład Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o.o.

AKTUALNOŚCI


Praca w ZUK KuniceZakład Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o.o. w Jaśkowicach Legnickich ogłasza nabór na stanowisko:

KIEROWCA – MONTER SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

Twój zakres obowiązków:

Nasze wymagania:

Oferta ważna do 22.12.2021 r. Osoby spełniające wyżej wymienione wymagania i zainteresowane podjęciem nowych wyzwań prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: biuro@zukkunice.pl lub drogą korespondencyjną na adres siedziby firmy:

Zakład Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o.o.,
Jaśkowice Legnickie 49,
59-216 Kunice,

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Informujemy, że Administratorem danych jest Zakład Usług Komunalnych w Kunicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Jaśkowice Legnickie 49, 59-216 Kunice. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Zakład Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o.o. w Jaśkowicach Legnickich ogłasza nabór na stanowisko:

GŁÓWNA KSIĘGOWA (umowa na zastępstwo)


Twój zakres obowiązków: pracownikami oraz podmiotami zewnętrznymi, Nasze wymagania:

Wymagane dokumenty:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie lub złożenie aplikacji w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić dane osoby składającej ofertę tj. imię, nazwisko i adres zamieszkania wraz z podaniem stanowiska pracy, na które prowadzona jest rekrutacja, na adres siedziby firmy:

Zakład Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o.o.
Jaśkowice Legnickie 49
59-216 Kunice

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty. Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O terminie rozmowy kandydatów poinformujemy telefonicznie.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia rekrutacji na każdym etapie bez podania przyczyny.

Złożone przez kandydatów dane osobowe będą przetwarzane przez ZUK Kunice Sp. z o.o. celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Główny Księgowy.Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Informujemy, że Administratorem danych jest Zakład Usług Komunalnych w Kunicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Jaśkowice Legnickie 49, 59-216 Kunice. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).